25 มิ.ย 2554 เวรพัฒนาโรงเรียน

Nittaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ในการทำงานจะจัดเป็นเรือนนอนรับผิดชอบ และในแต่ละเรือนนอนก็จะมีรุ่นพี่คอยดูแล แบ่งงานในการทำงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนทำงานเสร็จ

วันนี้เป็นวันเสาร์ แต่ก็ต้องไปโรงเรียนเพราะเป็นวันที่ต้องรับผิดชอบไปดูแลนักเรียนในชั่วโมงพัฒนาโรงเรียน  ซึ่งจะทำทุกเสาร์  เวลา  08.00  -  10.00 น.  โดยประมาณ 

วันนี้จะทำการพัฒนาในส่วนของธนาคารขยะ  นักเรียนที่รับผิดชอบในส่วนนี้จะแบ่งเป็นเรือนนอน...และเรือนนอนที่รับผิดชอบคือ  เรือนนอนฤษีผสม  นักเรียนทำงาน
กันอย่างเต็มที่  คัดแยกขยะทั้งที่เป็นพลาสติก  กระดาษ  เศษผ้า  (วันนี้ครบกำหนดไปขายพอดี)  ทำการคัดแยกใส่ถุง  แล้วบรรทุกขึ้นรถไปขายต่อไป
เวลาประมาณ 10.00 น.  ก็เสร็จงานพอดี  ทุกคนก็แยกย้ายกันไปตามเรือนนอน  ครูก็แยกย้ายกันกลับบ้าน

การมาในวันนี้เป็นการมาร่วมทำงานับนักเรียนครั้งแรก  ได้รู้จักนักเรียนมากขึ้นในทุกระดับชั้น  มาดู  มาสัมผัส  ว่านักเรียนเขาทำอะไรกันบ้าง  การทำงานการช่วยเหลือกันเป็นอย่างไรบ้าง  ซึ่งจากการสังเกตพบว่า  ในการทำงานจะจัดเป็นเรือนนอนรับผิดชอบ  และในแต่ละเรือนนอนก็จะมีรุ่นพี่คอยดูแล  แบ่งงานในการทำงาน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนทำงานเสร็จ  ซึ่งถือว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบดี....

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดใจไปกับ Nittayaความเห็น (0)