27 มิ.ย 2554 การทดลองมีอุปสรรค

Nittaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วันนี้แดดไม่ออก จึงทำการทดลองไม่ได้...วันนี้ก็เลยทำการอภิปรายและสรุปผลการทดลองเรื่องคลอโรฟิลล์กับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช สรุปกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

วันนี้ตื่นแต่เช้า 05.30 น. วันนี้ต้องมาโรงเรียนแต่เช้าอีกวันหนึ่ง  เพราะเป็นเวรประจำวันจันทร์  มาถึงโรงเรียนเวลาประมาณ  07.15 น.  มายืนรอรับนักเรียนหน้าโรงเรียนเหมือนเดิม...เด็กนักเรียนก็เข้ามาทักทายสวัสดี  ถามสารทุกข์สุขดิบ ว่าไปทำอะไรมาบ้าง...

เวลาประมาณ 07.45 น.  ก็เข้าแถวเคารพธงชาติ  หน้าที่ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีกอย่างหนึ่งคือ ไปดูแลความเรียบร้อยของเด็กนักเรียนตอนเข้าแถวหน้าเสาธง  ดูแลนักเรียนหรือชั้นเรียนที่อยู่ในการดูแลของครูพี่เลี้ยง (รับผิดชอบนักเรียนชั้น ม. 1/4 )  นักเรียนเข้าแถวเรียบร้อยดี

คาบที่ 1 -2 สอนชั้น ม.1/3  ห้องนี้เมื่อสับดาห์ที่แล้วทำการทดลองเรื่องคลอโรฟิลล์กับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชไปแล้ว  แต่ยังไม่ได้ทำการทดลองเรื่อง แสงกับการสร้างอาหารของพืช  ซึ่งต้องใช้ต้นผักบุ้งและปิดทับด้วยกระดาษสีดำ  แล้วนำไปตั้งไว้กลางแดด 3 ชั่วโมง  ซึ่งที่จริงต้องทำการทดลองวันนี้  แต่ปรากฏว่าวันนี้
แดดไม่ออก  จึงทำการทดลองไม่ได้...

วันนี้ก็เลยทำการอภิปรายและสรุปผลการทดลองเรื่องคลอโรฟิลล์กับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  สรุปกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

มีสอนอีกทีก็คาบที่ 5-6 สอนชั้น ม.1/1 ห้องนั้สรุป  อภิปรายผลการทดลองเรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  สรุปปัจจัยที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง...นักเรียนก็สามารถตอบคำถามของครูได้  นักเรียนตอบคำถามท้ายกิจกรรมการทดลอง  และทำกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ  และเฉลยในตอนท้ายชั่วโมง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดใจไปกับ Nittayaความเห็น (0)