เล่าจากความสำเร็จ

การช่วยเหลือเพื่อน

เรื่องเล่าของความสำเร็จ เรื่อง เมื่อได้เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียน วัตถุประสงค์ 1.เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน 2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนให้มีศักยภาพในการทำวิจัยในชั้นเรียน เทคนิควิธีปฏิบัติ/กระบวนการ ในการดำเนินงานได้คำนึงถึงหลักการของการอบรมหลายประการ ได้แก่ 1. การอบรมครูจะต้องมีกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นไปอย่างมีระบบ 2. การอบรมครูจะต้องยึดผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ 3. การอบรมได้ยึดหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เช่น - ผู้ใหญ่จะเชื่อมโยงการเรียนรู้ของตนเองับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว - ผู้ใหญ่ต้องการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติมากกว่าการฟังบรรยาย - การเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะได้ผลดีเมื่อได้เรียนรู้ในสิ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานปัจจุบันได้ - ผู้ใหญ่ชอบเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ขั้นตอนกระบวนการมีดังนี้ 1. สร้างความสัมพันธ์ 2. ถ่ายทอดความรู้ / แนวคิด / ทฤษฎี 3. ฝึกปฏิบัติที่ละขั้นตอนตามใบงานที่กำหนดไว้ในชุดฝึก 4. สรุปเนื้อหา/สาระสำคัญ 5. กำกับติดตาม/ แนะนำช่วยเหลือ 6. ประเมินผล/รายงาน บทเรียนที่ได้รับในการดำเนินงานในครั้งนี้ มีดังนี้ 1. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 2. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ที่ถ่ายทอดอย่างแท้จริงและมีคุณภาพนำไปปฏิบัติได้ 3. การให้การช่วยเหลือแนะนำอย่างเป็นกันเองและมีความแม่นยำในเนื้อหา มีเครื่องมือประกอบการอบรมที่ดี จะเป็นที่ยอมรับของผู้เข้ารับการอบรม 4. มีความภาคภูมิใจที่สามารถช่วยให้เพื่อนครูผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานวิจัยในชั้นเรียนได้สำเร็จตามความตั้งใจ เพราะผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด (32คน) มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง เป็นไปตามเหมายที่วางไว้ แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 1. ในการเป็นวิทยากรในการอบรมหรือเป็นผู้นำทางวิชาการใตๆจะต้อมมีการเตรียมตัวที่ดีทั้งในด้านเนื้อหาและบุคลิกภาพของตนเอง 2. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาหรือความรู้พื้นฐานของผู้เข้ารับการอบรมเป็นสิ่งที่พึ่งกระทำ 3. ความสำเร็จที่กิดขึ้นอาจจะเกิดจากองค์ประกอบหลายประการ เช่น - ความพร้อมและความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม - สื่อที่ใช้ในการอบรมมีคุณภาพ - ความรู้และเทคนิคของผู้วิทยากร - นโยบายและการให้การสนับสนุนของผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูโกตาบารู

คำสำคัญ (Tags)#วิทยากร

หมายเลขบันทึก: 44938, เขียน: 16 Aug 2006 @ 15:41 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
อาจารย์คะ  เห็นมีการอบรมการวิจัยในชั้นเรียนกันในหลายโรงเรียน  ผลการวิจัยเก็บไว้ที่ไหนคะ  อยากให้อ่านเผื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการสอนบ้างค่ะ
แบนัง
IP: xxx.113.77.68
เขียนเมื่อ 
เห็นมั้ย..อาจารย์ทัศนีย์ ตามตลอดบล็อกเลย แนะ..ต้องทำให้ได้ น่ะ