ผมเพิ่งลงบันทึกแสดงความชื่นชมคุณสิงห์ป่าสักแห่ง จ.เพชรบูรณ์ไปหยก ๆ ที่ http://gotoknow.org/blog/thaikm/44524 (click)   พอวันที่ 15 ส.ค.49  ในการประชุมภาคีจัดการความรู้ท้องถิ่น   ผมก็ได้รับทราบว่าเวลานี้ภาคีของ สคส. ได้ช่วยกันเผยแพร่ทักษะ KM สู่กัลยาณมิตรกันอย่างขมักเขม้น   ทำให้เครือข่าย KM ขยายวงกว้างขวางออกไปอย่างรวดเร็ว   ผมจึงมีความสุขมากที่ความฝันเรื่อง KM เต็มแผ่นดินใกล้ความจริงขึ้นทุกขณะ

         เราได้รับรู้การขยายและถักทอเครือข่าย KM โดยทีมคุณทรงพล,  คุณสุรเดช,  คุณหมอสมพงษ์และมูลนิธิข้าวขวัญ (มขข.)

         แต่ในบันทึกนี้จะเล่าสั้น ๆ เฉพาะเรื่องราวของบริการเผยแพร่การจัดการความรู้ฉบับโรงเรียนชาวนาของ มขข. ที่เล่าโดยคุณจันทนา  หงษา (จิ๋ม)  ผู้จัดการมูลนิธิที่เล่าด้วยใบหน้าเปี่ยมสุข

         มขข. มีบริการ 2 แบบคือ แบบดูงาน กับ แบบฝึกอบรม

         การดูงานใช้เวลา 1 วัน  เช้าบรรยาย  บ่ายลงดูงานในพื้นที่

การฝึกอบรมมี 3 หลักสูตร
      - หลักสูตรที่ 1  สำหรับชาวนา  ใช้เวลา 3 วัน 3 คืน
      - หลักสูตรที่ 2  สำหรับหน่วยงานทั่วไป  ใช้เวลา 3 วัน 3 คืน
      - หลักสูตรที่ 3  สำหรับเด็กและเยาวชน  เรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ  การบำรุงดิน  ความสำคัญในการรักษาพันธุกรรมข้าว  คุณธรรมพื้นฐานและการมองเห็นคุณค่าของตัวเองในการเป็นคนดีของสังคมในอนาคตเวลานี้โรงเรียนใน สพท. สุพรรณบุรี เขต 2  นิยมส่งนักเรียนมาฝึกอบรมเพราะอยู่ในพื้นที่เดียวกัน

         เราคุยกันเรื่องค่าบริการที่ มขข. เรียกเก็บว่าทำไมราคาถูกนัก   เป็นราคาแบบไทย ๆ ที่มักไม่คิดค่าวิชา   ไม่คิดว่าทำอย่างไร มขข. ในฐานะหน่วยวิชาการจะอยู่ได้

         ท่านที่สนใจบริการนี้ติดต่อได้ที่ มขข. โทรศัพท์ & โทรสาร 035-597-193  หรือที่คุณจันทนา หงษา ผู้จัดการมูลนิธิ 04-646-5903

                

                คุณจันทนา หงษา ผู้จัดการมูลนิธิข้าวขวัญ

         การดูงานและฝึกอบรมที่ มขข. จะได้ทั้งเรื่องการทำนาปลอดสารพิษ  ปลอดการทำลายสิ่งแวดล้อม  และได้เรียนรู้เรื่อง KM ด้วย  และยิ่งกว่านั้นได้เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

         สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ทรงยกย่อง มขข. ถึงกับส่งเจ้าแขวงและเจ้าหน้าที่จาก สปป. ลาวมาเรียนรู้ที่นี่

         ผมมีความสุขที่ได้เห็นมูลนิธิเชิงวิชาการ  สร้างความรู้ให้แก่แผ่นดิน   สร้างความรู้จากการปฏิบัติในแผ่นดินแม่   เผยแพร่ให้แก่คนในแผ่นดินหรือบ้านเมืองของเรา

วิจารณ์  พานิช
 16 ส.ค.49