ระยะนี้  ครูอ้อย มีภารกิจมากมาย  วิธีการสอน ของ ครูอ้อยส่วนใหญ่  จะเป็นการสอน  ที่จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด

*****

แต่เมื่อวานนี้  ครูอ้อย จะเริ่มบทเรียนใหม่  ที่จะต้อง ให้นักเรียนได้เรียนรู้  คำศัพท์ใหม่มากมาย  ดังนั้น ครูอ้อย จึงเลือก  Mind Map

*****

ขออภัย  ไม่ได้ถ่ายภาพ สวยๆของนักเรียน กับ Mind Map มาให้ชม  จะนำเสนอ  ในโอกาสต่อไป

*****

คำสำคัญ  หมายถึง  คำที่ครูอ้อย จะนำไปสู่การ  ฟังการพูด การอ่าน และการเขียน.....ซ้ำๆๆ จนเกิดความเคยชิน  ในวันนี้ คือ คำว่า  place  ซึ่งจะใช้มากในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Life At School

*****

ทุกๆๆหน่วย ครูอ้อย จะต้องนึกถึงคำสำคัญเสมอ  และก็นำมาใช้ได้ผล  อย่าลืม  เพื่อให้ได้ผลอย่างจริงจัง  ต้องนำไปทำแบบฝึกหัด และ ออกข้อสอบด้วย นะคะ

*****

What's your favorite place in your school?   เป็นคำถามเป้าหมายในวันนี้

*****

ครูอ้อย จะเขียน  place ไว้ตรงกลาง  เพื่อจะเดินหน้า เป็น mind map แบบ bubble map  ครูอ้อย  จะต้องเสริมให้นักเรียนสังเกตว่า ชื่อห้อง มักจะมีคำว่า room นำมาเขียน map ก่อน และตามมาด้วย  ชื่อห้องที่ไม่มี  room นักเรียนก็จะพรั่งพรู  ออกมา  อย่าลืมให้นักเรียน เปิดหนังสือเรียนตามไปด้วย  นักเรียนจะไม่อึดอัดมากนักกับการตอบคำถามของครูอ้อย

*****

ได้คำศัพท์มากมาย  เกี่ยวกับ place ในโรงเรียนของตนเอง   นักเรียนจะสังเกต  และทำงานของตนอย่างสวยงาม  อย่าลืม  เพิ่ม  ความรู้ในการทำ map  คือ ตรงรอยต่อ มีความหนาของเส้นจาก  ศูนย์กลางด้วย 

*****

คราวนี้ มาถามนักเรียน ทีละคนกับคำถามเป้าหมาย  What's your favorite place in your school?

*****