การปลูกพริก

ตาล
ปลูกพริกเพื่อการส่งออก

เกษตรกรผู้ปลูกพริกเพื่อการส่งออก ตำบลบ้านขาว  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา พื้นที่655  ไร่ เกษตรกร  236  ราย ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่น้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การปลูกพริก

1.พันธุ์   เขียวมัน

2.การเพาะเมล็ด

-                   แช่น้ำอุ่น (น้ำร้อน+ น้ำเย็น เท่ากัน)

-                   เพาะเมล็ดลงในกะละมัง ประมาณ 15-20 วัน

-                   ถอนต้นกล้าล้างราก (ทำให้รู้ว่ารากพริกสมบูรณ์หรือไม่) แล้วแช่รากด้วยน้ำหมัก ชีวภาพ(น้ำหมัก 10 ซีซี +น้ำ 2 ลิตร) แช่ 10 นาที

-                   ลงกระบะเพาะปลูกประมาณ 30-45 วัน

3.การปลูก

         - ช่วงระยะเวลาในการปลูก-เก็บเกี่ยว/รุ่น (มกราคม – ตุลาคม)

       - ระยะปลูก  80 X 80 ซม.      

       - รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมัก+ เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า)

        - เด็ดยอดก่อนปลูก เพื่อเร่งการเจริญเติบโตทางราก และให้แตกยอดเพิ่มมากขึ้น

          ปลูกให้ต้นตรง 

       - ใส่ปุ๋ย  15-15-15 หลัง ปลูก 15 วัน อัตรา 1 ช้อนโต๊ะ/ต้น เริ่มออกดอก ใส่ปุ๋ย 15-15-15                  

          อัตรา 1 ช้อนโต๊ะ/ต้น

    4. การให้น้ำ  ระยะแรกให้วันเว้นวัน  (ใช้เครื่องสูบน้ำ ลากสายยาง)

    5. การเก็บเกี่ยว

                  - หลังจากปลูก  70-75  วัน

                  - เก็บเกี่ยว 15-18  วันครั้ง (  10-12  ครั้ง /รุ่น)

                  - ก่อนเก็บเกี่ยว  7  วัน  ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15    อัตรา 1 ช้อนโต๊ะ  ต่อต้น ทำให้ต้นสมบูรณ์

                     แตกยอด ออกดอก

            - หลังจากเก็บเกี่ยว 4-5 ครั้ง ใส่ปุ๋ยสูตร  13-13-21 อัตรา 1 ช้อนโต๊ะ/ต้น เพื่อเพิ่มผลผลิต

                   - ฉีดฮอร์โมนหลังการเก็บเกี่ยว แต่ละครั้ง เพื่อให้การแตกยอด  ออกดอก  ติดผล ดี

                      (ฮอร์โมนไข่, ไคโตซาน)

                      - ค่าเก็บเกี่ยว  กิโลกรัมละ  5 -7  บาท ขึ้นอยู่กับราคาพริก  (ต่ำกว่า 20 บาท                         

                      ค่าเก็บเกี่ยว 4  บาท/ก.ก)

     6. ผลผลิต เฉลี่ย  ไร่ละ  2200-2500  ก.ก/ไร่ 

   7. ต้นทุนการผลิต เฉลี่ย  12,000 - 13,000 บาท ต่อไร่ 

     8. ราคาผลิต เฉลี่ย  18- 30  บาท/ก.ก (ข้อมูลฤดูการผลิตปี 2551)

     9. จำหน่าย พ่อในพื้นที่ค้ารับซื้อถึงแปลง  นำจำหน่าย  ตลาดหัวอิฐ  จ.นครศรีธรรมราช และ ตลาดอำเภอ  หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

   10. มูลค่าผลผลิตรวม ปี 2553             คิดเป็นมูลค่า    30,008,000  บาท

 

การส่งเสริมการปลูกพริก

          * ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรถ่ายทอดความรู้การผลิตพริกให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานตามระบบ GAP และ ออกใบรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) ในโครงการความปลอดภัยอาหาร(Food Safety) และจัดทำแปลงพยากรณ์การระบาดของศัตรูพริก

                * ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่า  ราน้ำค้าง โดยการถ่ายทอดความรู้การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพริก และสนับสนุนเชื้อราไตรโดเดอร์มา จากศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา

                *ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก  น้ำหมักชีวภาพ และสารสมุนไพร เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีและลดต้นทุนในการผลิตพริก

               

*********************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรคนบ้านขาว

คำสำคัญ (Tags)#การปลูกพริกเพื่อการส่งออก

หมายเลขบันทึก: 448957, เขียน: 14 Jul 2011 @ 09:22 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:48 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ดอกไม้: 4, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ว่าจะมาขอ เอ้ย ซื้อพริกสักสิบต้น ไปปลูกที่บ้านสวนโสภณ ครับผม

เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำความรู้นี้ไปขยายผลต่อให้ชาวบ้านนะค่ะ

มีประโยชน์มาก ๆ เลย เพราะกำลังประสพกับปัญหา

การเพาะเมล็ดตลอดเลย ลองกี่ครั้งก็ไม่ได้

ขอบคุณมากสำหรับความรู้ดี ๆ