พวกเราชาวสถาบันวิจัยฯ ขอเข้าร่วมชุมชนพัสดุค่ะ หากมีคำแนะนำ ติชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านพัสดุ ..ขอคำแนะนำด้วยหน่ะค่ะ...