แมงมุมกระโดด
ชื่อ แมงมุมกระโดด Carrhotus barbatus (Karsch)
วงศ์ Salticidae
อันดับ Araneae
           ตัวเมียของแมงมุมกระโดดจะกินเหยื่อพวกหนอนกะหล่ำ โดยจะค่อยย่องเข้าหาเหยื่อ แต่ไม่สร้างใยสำหรับจับเหยื่อ
<p>โดย……….สามารถ……..</p>