มหาวิทยาลัยวิจัย


          ผมอยากรู้ว่ามีเกณฑ์อย่างไรในการบอกว่ามหาวิทยาลัยใดเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย   จึงใช้ Google ค้นด้วย key word “Research University” ค้นได้เว็บไซต์ http://thecenter.ufl.edu   ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกลุ่มที่ทำวิจัยเกี่ยวกับความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยวิจัยในสหรัฐอเมริกา   เขาบอกว่าเขาใช้ตัวชี้วัด 8 ตัวในการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยวิจัย   ได้แก่
1.      จำนวนเงินค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยทั้งหมด
2.      จำนวนเงินค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยที่ได้จากหน่วยสนับสนุนการวิจัยของรัฐบาลกลาง  ซึ่งถือว่าเป็นทุนที่ทรงเกียรติ   ต้องแข่งขันกันมาก
3.      จำนวนอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ National Academy ต่าง ๆ
4.      จำนวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ
5.      จำนวนนักศึกษาที่ได้รับปริญญาเอกของแต่ละปี
6.      จำนวนตำแหน่ง postdoc
7.      จำนวนเงิน endowment
8.      จำนวนเงินที่ได้รับบริจาคต่อปี


         โดยที่ตัวชี้วัด 2 ตัวแรกเป็นของเกณฑ์ด้านการวิจัย   ตัวที่ 3 – 4 เป็นของเกณฑ์ด้านอาจารย์   ตัวที่ 5 – 6 เป็นของเกณฑ์ด้าน advanced training และตัวที่ 7 – 8 เป็นของเกณฑ์ด้าน private support


          มหาวิทยาลัยวิจัยกลุ่มที่เรียกว่า top 25 ต้องมีตัวชี้วัดเพิ่มมาอีก 1 ตัว   เป็นตัวที่ 9 คือจำนวนเงินวิจัยที่ได้รับจากรัฐบาลกลางต้องไม่ต่ำกว่า $20 ล้าน   และหรือตัวชี้วัดตัวใดตัวหนึ่งใน 8 ตัวข้างบน   อยู่ใน top 25 ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา


          ถ้าให้คะแนนตัวชี้วัดแต่ละตัวเท่ากับ 1   มหาวิทยาลัยที่ได้คะแนน 9 มี 3 แห่งคือ  ฮาร์วาร์ด   เอ็มไอพี   และสแตนฟอร์ด


          ที่ได้คะแนน 8 มี 7 แห่งคือ   โคลัมเบีย   คอร์เนล   จอห์นส์ฮอบกิ้นส์   ยูเพ็นน์   ดุ๊ก   ยูซี – เบิร์กเล่ย์   และยูมิชิแกน – แอนน์ อาร์เบอร์


          กลุ่ม top 25 มี 53 มหาวิทยาลัย   เป็นมหาวิทยาลัยใดบ้างเข้าไปดูในเว็บไซต์กันเอาเองนะครับ


          นอกจากนั้นเขายังจัดกลุ่ม top 50  ซึ่งมี 33 แห่ง


          ท่านเห็นจุดอ่อนของเกณฑ์ที่ใช่ไหมครับ   โอ้โฮ   ช่องโหว่เบ้อเร่อ   ทำไมไม่มีคนชี้ให้เห็นก็ไม่รู้   หรือว่าเป็นวิธีคิดแบบอเมริกัน   ที่เน้นความใหญ่   ปริมาณเป็นหลัก


          จุดอ่อนก็คือ   มหาวิทยาลัยเล็ก ๆ จะได้อันดับไม่ดีครับ   เพราะเมื่อเล็กไอ้จำนวนต่าง ๆ มันก็น้อยด้วย   ดังตัวอย่าง Caltech ตกไปอยู่ที่อันดับ 29   


          ในรายงานฉบับสมบูรณ์ซึ่งหนา 266 หน้า   มีรายละเอียดมากและเอ่ยถึงเรื่องขนาดมหาวิทยาลัยด้วย   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยต้องอ่านครับ


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         24 ก.ย.48