ความเห็น 2945

มหาวิทยาลัยวิจัย

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

กราบเรียน ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ที่เคารพรัก

         ผมต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ สำหรับความรู้เรื่อง “มหาวิทยาลัยวิจัย” ที่อาจารย์กรุณาเขียนลง blog ในวันนี้ ผมจำได้ว่า (ถ้าผมจำไม่ผิด) ในงาน “นเรศวรวิจัย” อาจารย์ได้ให้คำนิยาม “มหาวิทยาลัยวิจัย” ไว้ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยที่เลี้ยงตัวเองได้ โดยอาศัยการวิจัยเป็นหลัก” และยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่อาจารย์กรุณาชี้แนะไว้ ผมกำลังให้นิสิตถอดเทปอยู่ คาดว่าคงเสร็จต้นเดือนหน้า (หลังจากที่เค้าสอบเสร็จ) แล้วผมจะนำมาอ่านประกอบกับรายงาน 266 หน้า ตามที่อาจารย์แนะนำครับ