องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลักของสำนักงานเลขานุการ

มีหน่วยงานใดจัดทำองค์ประกอบที่ 10 แล้วบ้าง

จากการที่มหาวิทยาลัย ได้มีนโยบายให้หน่วยงานจัดทำองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจของสำนักงานเลขานุการ นั้น  คนอยากรู้จึงต้องการทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่ได้จัดทำองค์ประกอบที่ 10 ของสำนักงานเลขานุการไปแล้ว  และมีเกณฑ์แต่ละข้อไว้ว่าอย่างไรบ้าง  เพื่อขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนอยากรู้ความเห็น (1)

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ในมหาวิทยาลัยนเรศวร มีหลายหน่วยงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วคือ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะเกษตรฯ สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ครับ (อาจจะมีอีกหลายที่ที่ผมไม่ทราบ) เกณฑ์แต่ละข้อที่ใช้อาจไม่เหมือนกัน และในกลุ่มสำนักงานเลขานุการได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้เกณฑ์ออกมาตาม link นี้ครับ http://www.gotoknow.org/k-sharing/blogkeyword/948