อยากทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่จัดทำองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลักของสำนักงานเลขานุการ

องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก
จากการที่มหาวิทยาลัย มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการจัดทำองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก ของสำนักงานเลขานุการ  ทำให้คนอยากรู้ต้องการจัดทำองค์ประกอบที่ 10 บ้าง  จึงอยากจะขอทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่ได้จัดทำองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลักของสำนักงาน ไปบ้างแล้ว  และมีหลักเกณฑ์ และรายละเอียดแต่ละข้อไว้ว่าอย่างไร  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนอยากรู้ความเห็น (0)