มาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานกันเถอะ

การสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบสั่งสมความรู้
การสั่งสมความรู้เกิดจากการเพิ่มพูน แลกเปลี่ยน และสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานของครูไทย ม่งสู่คุณภาพของผู้เรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสั่งสมความรู้ครูไทยความเห็น (0)