วันอาทิตย์ที่ 25 กย.เข้าร่วมสังเกตุการณ์ การประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ

วันนี้มีการเปลี่ยนแปลงประธานและคณะกรรมการ โดยประธานคนใหม่ที่มารับหน้าที่แทนคุณสมศักดิ์ สาริกา (ที่ปรึกษากิติมศักดิ์) คือ คุณสมรักษ์  ใจกล้า ก็ขอแสดงความยินดีด้วยคะ


จากนั้นก็คุยกันเรื่องสัจจะวันละ 1 บาท ยอดรวมล่าสุดของสมาชิก 8 หมู่บ้าน เป็น 967 คน ส่วนหมู่ที่ 5 ยังไม่สรุปยอด ก็ติดตามตอนต่อไปนะคะว่าสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาทเพื่อสวัสดิการภาคประชาชนของตำบลกะหรอจะเป็นอย่างไร