27 มิ.ย. 54......วันแห่งการทดลอง

moowarn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สถานะของสาร

วันนี้มีสอนสามชั่วโมง แต่สอนสองห้อง คือ ม.1/4 ตอนเช้า และตอนบ่ายเป็น ม.1/5

วันนี้ให้นักเรียนทำการทดลองเรื่องของแข็ง ของเหลว และแก๊ส เป็นการสร้างแบจำลองการจัดเรียงอนุภาคของสารทั้งสามสถานะ โดยใช้ลูกปัด

1. ถ้าเอียงลูกปัดมาไว้มุมถาดข้างใดข้างหนึ่งโดยที่ไม่ได้เขย่าถาด จะเป็นการจำลองการจัดเรียงอนุภาคของสารในสถานะของแข็ง ที่มีการจัดเรียงอนุภาคอย่างเป็นระเบียบ โมเลกุลเรียงชิดติดกัน มีช่องว่างระหว่างโมเลกุลน้อย

2. ถ้าเขย่าถาดเบา ๆ ก็จะเป็นการจำลองการจัดเรียงอนุภาคของสารในสถานะของเหลว ที่มีการจัดเรียงอนุภาคแบบหลวม ๆ แต่อนุภาคไม่ได้แยกออกจากกันมาก

3. ถ้าเขย่าถาดแรง ๆ เป็นการจำลองการเรียงอนุภาคของสารในสถานะแก๊ส ที่อนุภาคมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา และรวดเร็ว อนุภาคฟุ้งกระจายไปทั่วภาชนะ

วันนี้ไม่ได้เก็บรูปมาฝากคะ เพราะมัวแต่วุ่นวายอยู่กับนักเรียน ซึ่งวันนี้นักเรียนดื้อมาก เพราะทุกครั้งที่มีการทำการทดลอง หรือ ได้ลงมือทำกิจกรรม นักเรียนจะมีความกระตือรือร้นมากเกินไปและจะชอบเล่นอุปกรณืเป็นส่วนใหญ่ วันนี้ก็มัวแต่เล่นเขย่าลูกปัด จนลูกปัดกระจายเต็มห้อง แก้ปัญหาโดยการให้แต่ละกลุ่ม ลงมือทำการทดลองก่อน ทดลองเสร็จให้เอาถาดที่บรรจุลูกปัดไปเก็บไว้ ณ จุดเดิมที่นักเรียนไปหยิบมาบนโต๊ะกลุ่มไหนที่ยังมีถาดวางอยู่จะโดนหักคะแนน แบบนี้ค่อยยังชั่วหน่อย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวประวีณา โนวิชัย...1/2554ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

หากมีภาพประกอบจะชัดเจนมากขึ้นครับ ;)...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ อ.องคุลิมาล

ตอนทำการทดลองหนูลืมถ่ายภาพตลอด

เพราะมัวแต่ดูเด็กทำกิจกรรมคะ

ขอบคุณคะ