กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้นโยบาย contract farming

เสาวณีย์
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้นโยบาย contract farming นโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรของไทยร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน(ACMECS)

                 พิจารณา โครงการ Contract farming มาตรการส่งเสริมด้าน  เศรษฐกิจหรือแค่การวางกรอบด้านนโยบาย      

                   กลับมาอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับภาคต่อของ ACMECS และคิดว่าคงจะมีภาคต่อไปเรื่อยๆเลยคะ หวังว่าคงจะยัง  ไม่เบื่อกันนะคะ สำหรับวันนี้เราจะมาพิจารณาในส่วนของโครงการ contract farming กันนะคะว่ามันเป็นมาอย่างไรและมันเกี่ยวข้องกับ ACMECS อย่างไร       

               Contract farming ถ้าแปลตรงตัวมันคือการทำฟาร์มสัญญา ซึ่งหมายถึงการเลี้ยงปศุสัตว์หรือเพาะปลูกพืชที่มีการทำสัญญาซื้อขายกันโดยส่วนใหญ่จะมีการกำหนดราคาผลผลิตไว้ตายตัว ซึ่งเรียกว่า ฟาร์มประกันราคา หรือฟาร์มประกัน โดยการทำสัญญาฟาร์มประกันมีคู่สัญญา 2 ฝ่าย ฝ่ายแรกเป็นฝ่ายฟาร์ม เรียกว่า ฟาร์มประกัน ซึ่งก็คือฝ่ายเกษตรกรเจ้าของฟาร์ม ส่วนฝ่ายที่ 2 เป็นคู่สัญญาที่สัญญาจะซื้อผลผลิตคืนกลับ ในราคาประกันที่เรียกว่า ผู้รับประกัน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปบริษัท เช่น บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทเบทาโกร บริษัทแหลมทองสหการ เป็นต้น      

                    ในการจัดทำ Contract farming ในประเทศไทยได้มีการดำเนินการไม่น้อยกว่า 30 ปี เป็นการประกันราคาพืชผลทางเกษตรส่วนใหญ่       

                       ผลดี คือ มีปริมาณผลผลิตที่ต้อนอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ผู้ส่งออกสามารถวางแผนการตลาดล่วงหน้าได้          

                      ผลเสีย   คือจะต้องมีวิธีการวางแผน การดำเนินการที่ดีและมีคู่สัญญาราคาฟาร์มประกันราคาจำนวนมากเพียงพอจึงจะได้กำไรและประสบผลสำเร็จ        

                      ตอนนี้คงจะได้ทราบกันแล้วใช่มั้ยหละคะว่าโครงการ contract farming มันคืออะไร ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการนี้มีมานานกว่า 30 ปีมาแล้ว ซึ่งแน่นอนว่ามันมีอยู่ก่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้ชื่อว่า ACMECS แน่นอน อ้าวแล้วมันมาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรหละ ใจเย็นๆคะ กำลังจะตอบให้เดี๋ยวนี้คะ         

                     พิจารณา contract farming กับ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบ ACMECS    

                     หลักการนี้ถือเป็นนโยบายร่วมในการผลิตและส่งเสริม การผลิต การค้า และการลงทุนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ( ACMECS ) ที่มุงเน้นการช่วยตัวเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างประเทศกำลังพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สร้างฐานการผลิตชายแดนระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกใหม่อาเซี่ยน ด้านการเกษตร/ อุสาหกรรมและการบริการ สร้างงานและลดช่องว่างรายได้ของชาวไทยและประเทศสมาชิกใหม่อาเซี่ยน ลดการเคลี่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมาย ลกปัญหายาเสพติด สร้างความมั่นคงและมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา และพม่า ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนของไทย มีส่วนร่วมเข้าไปส่งเสริมการผลิตและรับซื้อสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน ในระบบ contract farming และส่งออกมายังไทยภายใต้สิทธิ์พิเศษทางภาษีศุลกากร AISP สำหรับสินค้าเกษตร 8 รายการ ประกอบด้วย ถั่วเหลือง  ข้าว มันฝรั่ง  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน ละหุ่ง เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่วลิสง ยูคาลิปตัส สำหรับลาวได้สิทธิพิเศษเพิ่ม ในการส่งออกสินค้าเกษตรอีก 1 รายการคือ ลูกเดือย                                         

                                                        หลักการที่สำคัญ     

                      ภาคเอกชนไทยทีให้ความสนใจในการจัดทำ contract farming  กับประเทศเพื่อนบ้านโดยประสานกับจังหวัด  หอการค้า สภาหอการค้าไทย                                                              ขั้นตอนในการดำเนินงาน

          1        เจรจาทำความตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านกำหนดพื้ฯที่เป้าหมายเพาะปลูกให้ชัดเจน

              2        กำหนดพืชเป้าหมาย ประสานนักลงทุนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเข้าลงทุนในพื้นที่ที่กำหนด

              3        นำคณะผู้แทนทางการค้าเดินทางไปทำสัญญา contract farming 4        ติดตามความก้าวหน้าและประสานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการทำ contract farming ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบความร่วมมือที่เรียกย่อๆว่า ACMES      

                  เอาเป็นว่าในครั้งต่อไปผู้เขียนจะนำเสนอในแง่มุมไหนของเรื่องนี้ก็ต้องคอย    ติดตามกันนะคะ                                                       

             

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  แง่มุมทางความคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ#contract#farming#กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้นโยบาย()

หมายเลขบันทึก: 44808, เขียน: 15 Aug 2006 @ 16:27 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 18:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

ขอขอบคุณอาจารย์เสาวณีย์...                       

  • เรื่องนี้น่าสนใจมาก
  • เข้าใจว่า contract farming ทางด้านแหล่งพลังงานทางเลือกน่าจะเป็นเรื่องสำคัญของไทยต่อไป เช่น ปาล์มน้ำมัน พืชที่เป็นแหล่งตั้งต้นผลิตแอลกอฮอล์ ฯลฯ
  • ขอเรียนเสนอว่าการเพิ่มภาพประกอบน่าจะทำให้บล็อกของอาจารย์อ่านง่ายขึ้นครับ
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสัญญานี้
เขียนเมื่อ 
ใช่แล้วคะ ในเรื่องของแหล่งพลังงานทดแทน การทำสัญญาcontract farmingก็จะมีประโยชน์อย่างมาก เพราะว่าจะเป็นการนำพืช เช่น ปาล์ม เป็นต้นมาใช้ในการทำพลังงานทดแทน ซึ่งมันก็จะส่งผลดีต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณ เบญจพลนะคะที่เข้ามาทักทาย