เรียนรู้เรื่องโจรกรรมวิชาการ


          โจรกรรมวิชาการ (plagiarism) เป็นอนันตริยกรรม เป็นคุรุโทษ สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน   ในยุคข้อมูลข่าวสาร โจรกรรมวิชาการเกิดง่าย ทั้งโดยจงใจและโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ผมเคยเขียนเรื่องนี้ไว้ที่นี่
          ที่จริงเรื่องนี้หลีกเลี่ยงหรือป้องกันการถูกกล่าวหาได้ง่าย โดยการอ้างอิง และข้อความใดคัดลอกเขามาก็ใส่อัญประกาศ (เครื่องหมายคำพูด) เสีย
          เวลานี้หาเรื่องโจรกรรมวิชาการอ่านได้ง่าย โดยเฉพาะที่เว็บไซต์ของห้องสมุดสตางค์มงคลสุข มี Section เรื่องนี้โดยเฉพาะ อ่านได้ที่นี่
วิจารณ์ พานิช
๒ มิ.ย. ๕๔

             

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ อาจารย์หมอ ;)...