การจัดทำรายละเอียดหรือการกรอกข้อมูลส่วนตัว และครอบครัวของตัวข้าราชเองต้องกรอกให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในวันต่อไป