การรับประทานอาหาร พืช ที่มีสีเขียว สีส้ม สีม่วง สีแดง มีวิตามิน เอและซีมาก เป็นสิ่งดีที่จะช่วยในการต่อต้านสารก่อมะเร็ง

 

ตรงนี้เป็นเนื้อหาที่ทุกคนอ่านได้