GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ขั้นตอนการตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน

ก่อนจะดำเนินการตรวจสอบภายในเราต้องดำเนินการวางแผนโดยอาจจะสุ่มตัวอย่างหน่วยรับตรวจก่อนว่ามีข้อบกพร่องหรือปัญหาในเรื่องใดเพื่อที่จะได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในได้ตรงกับความต้องการ เช่น หน่วยรับตรวจมีปัญหาการลงบัญชีรับ-จ่ายการใช้เงินงบประมาณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ตรวจสอบภายใน
หมายเลขบันทึก: 44742
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ขั้นตอนการตรวจสอบ เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่ สิ่งที่ควรตรวจสอบมีอะไรบ้าง และมีขั้นตอนในการตรวจสอบอย่างไร