วิธีตวงผงฟู โซดา เกลือ เครื่องเทศ ครีมออฟทาร์ทาร์ ถ้าเป็นเม็ดต้องกระจายออก ตวงปาดพอดี