ขนมที่ต้องการให้ฟู ไม่ควรผสมให้เหลวเกินไป ไม่ควรใส่น้ำตาลมากเกินไป ตีไข่ไม่ฟูแข็งมากเกินไป ความร้อนในเตาอบไม่ได้เกณฑ์ตามที่กำหนด