ถ้าจะตีไข่ขาว ให้ฟูไม่ยุบ ให้ใช้น้ำมะนาว หรือครีมออฟทาร์ทาร์ผสมตีลงไปด้วย เพราะน้ำมะนาว หรือครีมออฟทาร์ทาร์ มีฤทธิ์เป็นกรด ทำให้เนื้อของไข่ขาว ซึ่งเป็นโปรตีนแข็งตัว