GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

CSR : 2 Asian Forum on Corporate Social Responsibility 2006

         อยู่ ๆ ผมก็ได้รับเอกสารของการประชุม Asian Forum on Corporate Social Responsibility 2006, www.asianforumcsr.com,  ซึ่งจะจัดที่มานิลา  ฟิลิปปินส์  วันที่ 25 - 26 ก.ย.49

         ผมจึงได้เรียนรู้เรื่อง CSR เพิ่มขึ้น   ว่าเขาถึงกับมีการประชุมนานาชาติเรื่องนี้   และเมื่อเข้าไปในเว็บไซต์ของการประชุม   ก็พบว่าเขาถึงกับตั้ง AIM Center for Corporate Responsibility

         AIM = Asian Institute of Management

         สถาบันนี้จัดให้มีการให้รางวัล  เรียกว่า Asian CSR Awards ให้รางวัลด้าน
                - สิ่งแวดล้อม
                - การศึกษา
                - แก้ปัญหาความยากจน
                - สถานที่ทำงานเยี่ยม
                - สุขภาพ

         ผมค้น Google ด้วยคำว่า Corporate Social Responsibility พบบทความของคุณไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม  ชื่อ ธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม   อ่านได้ที่ gotoknow.org/blog/paiboon/25448

วิจารณ์  พานิช
 8 ส.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 44721
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)