ทบทวนบทเรียนเวทีKMอ.เชียรใหญ่ อ.หัวไทร และอ.เมือง

ให้คุณอำนวยตำบลเป็นผู้ดำเนินการหลัก

คุณกิจ 8 คนแกนหมู่บ้านมีประสบการณ์วิทยากรน้อยแต่จะมีตัวแทนในพื้นที่เกิดมาทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง 70% และ พึ่งส่วนราชการ 30% ให้ชุมชนกำหนดแผนการลดรายจ่าย วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของชุมชน

การจัดกาความรู้ของอ.เชียรใหญ่นั้นเน้นเรื่องของปากท้องและขณะนี้เวที 1-3 ยังเน้นการถอดบทเรียนยังขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คาดว่าเวทที่ 4-6 ถึงจะมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

อ.หัวไทร

รับนโยบาย+เงิน หลังจากนั้นทบทวนกิจกรรม 8 แกนนำประเด็นการทบทวนเรื่องของบทบาทหน้าที่ และแผนกิจกรรมเวที 6 ครั้ง ต่อมาได้จัดให้มีการประชุมคุณอำนวยอำเภอ คุณอำนวยตำบล เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ตอมาก็เชิญแกนนำทุกหมู่บ้านมารับเงินเพื่อไปดำเนินการบริหารจัดการกันเอง โดยมีครู กศน.เป็นพี่เลี้ยง

เวที 1 กำหนดวิสัยทัศน์ (เข็มมุ่ง)ทำอย่างไรให้หายจน+มีรายได้

เวที 2 วิธีการลดค่าใช่จ่ายทำอย่างไร เริ่มมีการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายทุกเรื่องของครัวเรือน หมู่บ้าน เพื่อให้เห็นสภาพภาพรวมเมื่อได้ข้อมูลก็มาหารือกันเชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการผลิต(อาชีพ) เพื่อใช้เองในหมู่บ้าน

เวที 3 วิทยากรอบรม

วันที่ 4 สิงหาคม 2549 หลังจากดำเนินการ 3 เวทีแล้วมีการประชุมสรุปเวทีอำเภอ

คุณกิจเด่นผู้ใหญ่บ้านเกาะสุด หมู่ที่ 10 ต.เขาพังไกร

อ.เมือง

เมื่อรับทำภารกิจ 6 เวที

1)  งานที่คิดขึ้นเอง จัดประชุมวันที่ 21 มิ.ย. คุณเอื้ออำเภอ/ตำบล 80 คน เนื้อหา เรื่องการทำความเข้าใจ KM และหาวิธีการว่าคุณเอื้ออำเภอ/ตำบล จะเข้ามาหนุนเสริมอย่างไร

2)  อบรมแกนนำหมู่บ้าน 8 คนจาก 34 หมู่บ้าน จำนวน 240 คน ซอยเป็น 2 ห้องเรียนย่อย โดย ห้องที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานตำบลบางจาก ห้องที่ 2 ณ อบต.กำแพงเซา เนื้อหา เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง และ การจัดการความรู้

ผลทำให้ทราบว่าคุณแกนนำต้องฝึกตั้งเป้าหมายแก้จน+ออกแบบกิจกรรม

3)  ครัวเรือน 6 เวที (34 หมู่บ้าน)

อ.เมืองมีการออกแบบตารางติดตามทุกหมู่บ้านว่าหมู่บ้านไหนทำเวที 1-3 แล้วบ้างตอนนี้ของ อ.เมืองทำถึงเวทีที่ 4 แล้วและจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตั้งแต่เวทีที่ 1 เพราะยึดหลักการจัดการความรู้ต้อง ททท. ทำทันที โดยอ.เมืองหลังจากการทำกิจกรรมทุกครั้งจะมีการบันทึกลงบล็อคเพื่อเป็นการรายงานความเคลื่อนไหวให้โซนอำเภออื่น ๆ รับทราบด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#ทรงพระเจริญ

หมายเลขบันทึก: 44718, เขียน: 15 Aug 2006 @ 09:57 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 15:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ปํญหาความจนถ้ามันแก้ไม่ได้จริง ก็หันมาทำ ไม่รวย แต่พอเพียง มีความสุข ใจ สุขกาย สุขจริงแต่ไม่สุขเพราะเงินทุน