ทบทวนบทเรียนการจัดเวทีการจัดการความรู้เมืองนคร

วันที่ 11 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร (KM) วันที่ 11 สิงหาคาม 2549 ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มเปิดประชุม 08.30 โดยท่านผู้ว่าวิชม ทองสงค์ และจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้ 65-70 ท่านโดยประมาณ

ท่านผู้ว่าเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรม(KM) เหมือนการสร้างบ้านหลังหนึ่ง “การสร้างบ้านต้องเริ่มสร้างจากฐานรากต้องมีฐาน 3 ฐานบ้านถึงจะแข็งแรง คือ ฐานคุณธรรม ฐานความรู้ ฐานความรอบคอบ ต่อมาก็ดูที่ตัวบ้านยึดหลัก การพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน สุดท้ายที่หลังคาตัวกันแดด กันฝน ให้บ้านร่มเย็น ต้องรู้จัก ประหยัด เรียบง่าย พึ่งตนเอง”

หลังจากท่านผู้ว่าเปิดประชุมเสร็จโดยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนั้น ท่านผอ.วิมล วัฒนา นำเสนอในประเด็น โครงสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แนวทางในการประเมินโครงการ และทบทวนวัตถุประสงค์เป้าหมาย ตัวชี้วัดของโครงการ โดยมีพี่ภีม ร่วมด้วยช่วยกัน รายละเอียดดังนี้

Img_0016

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1)  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของสมาชิกหมู่บ้านที่เป็นแกนนำชุมชน โดยเน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่มตามแนวคิด KM

2)  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้อำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ (KF)

3)  เพื่อส่งเสริมการทำงานในลักษณะภาคีเครือข่าย

4)  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์

1)  สมาชิกหมู่บ้านที่เป็นแกนนำในหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน 400 หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด KM ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้จำนวน 3,200 คน

2)  พื้นที่เป้าหมาย ดำเนินการในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งสิ้น 161 ตำบล 400 หมู่บ้าน

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

1)  สมาชิกของหมู่บ้าน จำนวน 400 หมูบ้าน ที่เป็นแกนนำชุมชน จำนวน 3,200 คนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ตามแนวคิด KM

2)  บุคลากรจำนวน 320 คน มีทักษะในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้

3)  การดำเนินการโดยกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวคิด KM เพื่อแก้ปัญหาความยากจนประสบความสำเร็จ แกนนำชุมชน สามารถรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ ในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในหมู่บ้าน จำนวน 400 หมู่บ้านได้

ทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดเสร็จก็มีการแบ่งกลุ่มตามโซน ให้ประเด็นในเรื่องของการทบทวนบทเรียนที่ดำเนินการมา และผลที่ได้รับเป็นอย่างไรบ้าง โดยจัดให้มีคุณลิขิตของแต่ละโซน (คุณลิขิตจะเป็นผู้นำเสนอในเวทีใช้เวลา 5 นาที ) ซึ่งหนูเคเอ็มได้เป็นคุณลิขิตของโซนลุ่มน้ำปากพนัง 1 (องเมือง อ.ปากพนัง อ.หัวไทร และอ.เชียรใหญ่) รายละเอียดลองดูกันนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#ทรงพระเจริญ

หมายเลขบันทึก: 44715, เขียน: 15 Aug 2006 @ 09:46 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
เข้าเยี่ยมชมแล้ว เยี่ยมมาก
kmm-p
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณสีหานาถคะ