โรยเกลือป่นเล็กน้อย บนน้ำมันหรือเนยร้อนๆ ในกระทะ จะทำให้ไข่เจียวไม่แตกเป็นชิ้น