ทำความสะอาดที่ตีไข่ด้วยการล้างในน้ำเย็นก่อน ห้ามล้างด้วยน้ำร้อนเพราะไข่ที่ติอยู่จะแข็ง ต่อจากนั้นจึงใช้ฟองน้ำแตะเกลือป่นถูให้ทั่ว ล้างน้ำให้สะอาดผึ่งให้แห้ง จึงเก็บ