วิธีตวงของเหลว เช่น น้ำนมสด ไขมันละลาย น้ำมัน ใช้ถ้วยตวงวางถ้วยบนพื้นได้ระดับ ให้ของเหลวอยู่ในแนวเดียวกับสายตา