ความเห็น 893805

ขั้นตอนการตรวจสอบภายใน

สุภกิจ
IP: xxx.146.83.92
เขียนเมื่อ 

ขั้นตอนการตรวจสอบ เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่ สิ่งที่ควรตรวจสอบมีอะไรบ้าง และมีขั้นตอนในการตรวจสอบอย่างไร