ให้เก็บเกลือป่นไว้บนชั้นเหนือเตา ความร้อนจะทำให้เกลือแห้งสนิท  ไม่เป็นก้อนติดกัน