วันนี้ไปทำงานที่ตึกพิเศษ ในระหว่างที่ดูแลผู้ป่วยอยู่นั้น ญาติๆส่วนมากก็จะเป็นลูกๆหรือสามีของคนไข้ ก็จะถามถึงห้องพิเศษเดี่ยวว่าเขาจองไว้แล้วนะจะได้หรือยัง ถามลักษณะนี้อยู่ 3 - 4 ราย ก็เข้าใจนะว่าพวกเขาต้องการให้คนที่เขารักได้อยู่ห้องพักดีๆเมื่อมานอนป่วย แต่ทำไงได้คะห้องพิเศษเดี่ยวมีแค่ 6 ห้องก็มีคนไข้คนอื่นอยู่ และยังไม่มีการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล พอตอบเสร็จก็ต้องยิ้มไปด้วยนะคะ และให้ความหวังเล็กน้อยว่าพอถึงคิวทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งมานะคะ

ซึ่งปัญหาห้องพิเศษไม่พอกับจำนวนคนไข้ที่ต้องการเป็นปัญหาของสถาบันมานานแล้วคะเพราะโดยส่วนมากแล้วทุกคนต้องการความเป็นส่วนตัวจึงอยากได้ห้องพิเศษเดี่ยวกันมากมีความเป็นสัดส่วนมากกว่าห้องพิเศษรวม 3 เตียง  แต่ถึงจะอยู่พิเศษหรือสามัญก็ได้รับการดูแลจากทีมแพทย์พยาบาลเหมือนกันจ้า 

โดย ปิยะวดี  ฉาไธสง