แรงบันดาลใจตลาดนัดความรู้ ( 19-20 กรกฏาคม 2549 ) กลับมาจากเข้าร่วมประชุมตลาดนัดความรู้ของกรมอนามัย ที่ จ. กาญจนบุรี เราเปิดเวทีแจ้งให้ทุกคนในองค์กรทราบว่า ทีมงาน KM ของโรงพยาบาลไปทำอะไรมาบ้าง ได้อะไรกลับมาบ้าง ถือโอกาส นำเสนอกระบวนการ การจัดการความรู้ของงาน ห้องคลอด-ห้องผ่าตัด และงานตรวจโรคทั่วไปให้ทุกคนทราบ และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิด และทำ AAR หลังทำ AAR มีบางคนพูดว่า เห็นเราทำ KM กัน และไปนำเสนอผลงานมาแล้วได้คำชมเชย ได้รางวัล รู้สึกดีใจด้วย ขนลุกอยากได้รางวัลบ้าง ทำให้เราเริ่มมองเห็นว่าคนไหนที่เราควรเริ่มนำ KM ไปคุยให้ฟังใหม่ หรือหาโอกาสให้เขาได้มาสัมผัสว่า KMนั้นจริงๆแล้วเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆทำแล้วทำให้ทุกคนมีความสุข