อาสาสมัครเมือง : เมืองวุ่น ๆ ที่มีแต่ความหวาดระแวง

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ยินดี และ เปิดโอกาสให้ใครก็ได้ในสังคม ที่ สนใจจะลองใช้ชีวิต ในมุมที่ต่างออกไป เพื่อเรียนรู้ตนเอง เรียนรู้สังคม ในมุมที่ตนเองอาศัยอยู่ แต่แตกต่างกันในมุมมอง สถานที่และช่วงเวลา เพื่อเปิดรับ และเรียนรู้ว่า ยังมีชีวิตเล็ก ๆ ในสังคมอีกหลายชีวิต ที่ พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองชีวิตผ่านกิจกรรม อาสาสมัครเมือง ของ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน แห่งนี้ อยู่ที่ว่า คุณพร้อมแล้วหรือยัง ...???

 

....เมืองวุ่น ๆ ที่มีแต่ความหวาดระแวงในการทำความดี อย่างกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่ ก่อให้เกิดการแบ่งแยกแบ่งชนชั้นของสังคมมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ใครที่ว่าเมืองไทย ไม่มีชนชั้น ไม่มีวรรณะ อาจจะต้องคิดใหม่ หากมีโอกาสมาเป็นอาสาสมัครเมือง ลงทำงานภาคสนามกับอิสรชน ซักวันสองวัน....

 

                สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เปิดโอกาสให้ใครก็ได้ ที่คิดจะเข้ามาเรียนรู้ชีวิตที่แตกต่างของคนในเมืองหลวง ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ อรุณอมรินทร์ สนามหลวง หรือ ชุมชน ต่าง ๆ ในเขตเมือง โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชน ในเกาะรัตนโกสินทร์ ที่หลายคน อาจจะไม่เชื่อว่ามีปัญหาเหล่านี้แฝงเร้นอยู่กลางใจเมือง ที่ได้ชื่อว่า ศิวิไลซ์ มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เมืองที่จัดได้ว่ามีความเจริญและสาธารณูปโภคทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง

 

                กล่าวกันว่า เมืองที่ยิ่งมีความเจริญทางวัตถุมาเท่าไหร่ ความเสื่อมถอยถดถอยในด้านจิตใจก็มากขึ้นเท่านั้น ความไว้เนื้อเชื่อใจ ของคนก็จะลดลง จะมีแต่ความหวาดระแวง ไม่ไว้ใจกันและกัน ที่สำคัญการระแวงในความดี  ระแวงในกลุ่มคนที่มีความตั้งใจในการทำดี ซึ่งนั่นเอง ที่ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เพียรพยายามเรียกร้องสิ่งนั้นให้กลับมา อย่างน้อย หากคนเรา ได้เรียนรู้ที่จะสร้างความไว้วางใจกันและกันแล้ว ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากความหวาดระแวงกัน อาจจะลดลงไปในที่สุด

 

                หลังจากที่เราเปิดโอกาสให้ผู้คนหลากหลายอาชีพเข้ามาเป็นอาสาสมัคร ในช่วงเวลา หลายปีที่ผ่านมา พบว่า สังคมเมืองที่วุ่นวาย ที่มีแต่ความหวาดระแวงแห่งนี้ ก็มีคนที่มีมุมมองแปลกและแตกต่างไปจากคนที่ วิ่งวุ่น วุ่นวาย แข่งขันกันทำมาหากินท่ามกลางเมืองที่เร่งร้อนแห่งนี้ บางคน ทำงานกับสายการบิน บางคน ทำงานกับบริษัทซอฟแวร์ บางคนเป็นข้าราชการ บางคนเป็นนักศึกษา บางคนเป็นนักเรียน แต่ทุกคนเมื่อได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานในฐานะอาสาสมัครเมืองแล้ว ทุกคน กรอบความคิด  โลกทัศน์ เปลี่ยนไป จากที่ เคยมองคนด้อยโอกาส เป็น ผู้รับ เริ่มหันมามองว่า คนด้อยโอกาส เป็นผู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้มากยิ่งขึ้น

 

                ความหวาดระแวงในสังคมเมืองแห่งนี้ ก็คงยังจะมีต่อไป และ อาจจะขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น หากว่าคนเรา ยังมีความเคลือบแคลงและสงสัยในสิ่งที่คนอื่นทำอย่างจริงจัง และตนเองไม่กล้าที่จะก้าวเข้ามาทำ หรือร่วมทำแม้เพียงซักครั้งเดียว และที่สำคัญ เมื่อมีความเคลือบแคลงสงสัย แล้ว ไม่ ถามไม่ไถ่ กลับ เก็บความแคลงใจนั้นไว้ในใจและขยายความสงสัย สู่คนรอบข้างด้วยแล้ว นั่น คือการขยายความขัดแย้งและเคลือบแคลงสงสัย ออกสู่คนอื่น ทั้งโดยเจตนา โดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม แต่สิ่งที่ทำ มัน ก็ สร้าง อุปสรรคขัดขวางความตั้งใจจริงในการทำงานของคนที่มีความตั้งใจจริงไปส่วนหนึ่งแล้ว

                  สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ยินดี และ เปิดโอกาสให้ใครก็ได้ในสังคม ที่ สนใจจะลองใช้ชีวิต ในมุมที่ต่างออกไป เพื่อเรียนรู้ตนเอง เรียนรู้สังคม ในมุมที่ตนเองอาศัยอยู่ แต่แตกต่างกันในมุมมอง สถานที่และช่วงเวลา เพื่อเปิดรับ และเรียนรู้ว่า ยังมีชีวิตเล็ก ๆ ในสังคมอีกหลายชีวิต ที่ พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองชีวิตผ่านกิจกรรม อาสาสมัครเมือง ของ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน แห่งนี้ อยู่ที่ว่า คุณพร้อมแล้วหรือยัง ...???  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าอิสรชนความเห็น (0)