ความรู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้(2)

  ติดต่อ

  ความรู้ที่จะนำมาจัดการอยู่ที่ไหนบาง ?  

            เมื่อองค์กรมีเป้าหมายในการที่จะทำการจัดการความรู้โดยได้ทำการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการซึ่งอาจต้องเป็นคณะทำงาน คณะทำงานชุดนี้จะต้องจริงจังทำงานอย่างต่อเนื่อง 

            ความรู้ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะมาจัดการอยู่ที่ไหนบ้าง  ความรู้ในที่เป็น Tacit Knowledge เป็นความรู้จากประสบการณ์  ความรู้ที่ฝังลึก ๆ อยู่ในทุก ๆ คน การรวมรวมจัดหมวดหมู่ความรู้  สามารถหาได้จากฐานข้อมูลที่คณะศึกษาศาสตร์มีอยู่แล้วดังนี้

  1. ในระบบที่ได้มีการพัฒนา (e-Office) ซึ่งเป็นหนทางหาแผนที่ ที่จะเข้าความรู้ความชำนาญตัวบุคคลเช่นฐานข้อมูลการวิจัย ประวัติส่วนตัว

  2. คู่มือปฏิบัติงานที่ฝ่ายสนับสนุนได้มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตลอดมา ตัวคู่มือเป็น explicit Knowledge แต่คนกลุ่มนี้เข้ามีความรู้ที่ฝังลึกในการจัดทำคู่มือที่สามารถถ่ายทอดให้คนอื่นทำตามได้  ดังนั้นความรู้ในการจัดทำคู่มือนี้จะสามารถนำมาพัฒนาคู่มือปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ หรือปรับปรุงของเดิมให้ดียิ่งขึ้นได้

  3. ประสบการณ์การปฏิบัติงานที่ดีของทุก ๆ คน(Best practice bases) เรื่องนี้จำเป็นต้องมีการถ่ายทอดออกมาด้วยการการปฏิบัติจริงต้องมีผู้เก็บรวบรวม ในบางครั้งจะใช้วิธีการเล่าเรื่อง (Storytelling)
 • เมื่อทราบแหล่งความรู้ว่าจะหาได้จากไหน จากใคร ได้เรียบร้อยแล้ว กระบวนการต่อไปก็จะเป็นการแลกเปลี่ยน(Sharing) การเรียนรู้(learning)          
 •  

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ED_KKU.KM

  หมายเลขบันทึก: 44530, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:37:42+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

  คำสำคัญ (Tags) #ความรู้

  บันทึกล่าสุด 

  ความเห็น (0)