การปรับสีภาพโดยใช้สายตาเปรียบเทียบ

1. เปิดรูปภาพที่เราต้องการ

2. Click  Image -->  Adjust --> Variations  บริเวณแถมเมนู จะปรากฏหน้าต่าง   
    Vriations ขึ้น

      original คือภาพที่เป็นต้นฉบับ
      Current Pick คือภาพผลลัพธ์ของการปรับตกแต่งภาพในแต่ละครั้ง


3. ส่วนที่เป็นรูปแบบการตกแต่ง  ได้แก่
            - Shadows เป็นการปรับให้มีความมืดมากขึ้น
            - Midtone เป็นการปรับแบบกึ่งกลาง คือ มีทั้งความมืดความสว่าง
            - Highlight เป็นการปรับให้มีความสว่างมากขึ้น
            - Sataurate เป็นการปรับความเข้มจางและเปอร์เซ็นต์สี
     Fine/Corse กำหนดสัดส่วนการปรับแบบละเอียด
    Clipping เมื่อ Click ที่ส่วนนี้จะแสดงสีสะท้อนแสงบริเวณที่ไม่มีการ 
                    ปรับแต่งภาพ  เช่น บริเวณที่เป็นสีขาวล้วนและสีดำล้วน


4.  ปรับสีและความสว่าง
            - เพิ่มสีโดยการ Click Mouse ที่ภาพเล็กที่มีสีในโทนที่เราต้องการ สังเกตความแตกต่างระหว่าง Original และ Current
            - ลดสีโดยการ Click Mouse ทีภาพสีที่ตรงข้ามกัน เช่น ถ้าต้องการลดสี Cyan ให้เติมสี Red


 5. ปรับความมืด/สว่างของภาพ
6. เมื่อปรับแต่งภาพจนเป็นที่พอใจแล้ว Click ปุ่ม OK


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคนิคการใช้งานโดยทัศนีย์ความเห็น (0)