กำหนดการเวที ลปรร จ.ระยอง


ทีม PO สคส. มีความเห็นอย่างไรครับ จะร่วมไปสังเกตการณ์ในวันอังคารที่ 27 ก.ย. นี้หรือไม่ ช่วยแจ้งผมด้วยนะครับ

ถึง PO สคส. ครับเนื่องจากมีการติดต่อให้กระผม และทีม สคส. ไปร่วมสังเกตการณ์ในเวทีของ จังหวัดระยอง ที่มีการขยายาเวทีการเรียนรู้ เมื่อครั้งที่ทีม ปสช. (พี่ตุ่ม +แขก) ไปร่วมจับภาพ เรื่องสมุนไพรของ หมอกุ จ.ระยอง

โดยครั้งที่แล้วหลังจากที่ไปร่วมจับภาพและสังเกตการณ์ นายธนรัฐ สุขเกิด (อดีตผู้ใหญ่บ้าน) มีความสนใจในกระบวนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ สคส. หลังจากวันนั้น นายธนรัฐ จึงเห็นความสำคัญเรื่องสมุนไพรในพื้นที่ของตนเอง และอยากให้ประชาชนในพื้นที่ของตนเองหันมาสนใจเรื่องสมุนไพรของหมอกุมากขึ้น

จึงจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ในหัวข้อ “อสม. สัมมนา นำพาสามัคคีอยู่ดีและมีสุข สู่เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” ที่มี อสม. และจนท.สถานีอนามีย ฯลฯ กว่า 60 คนมา ลปรร. กัน

ซึ่งในครั้งนั้น ทีมสคส.ไม่สะดวกที่จะไปติดตามดูเวทีจึงได้แต่ โทรศัพท์ ขอทราบภาพรวมของเวทีครั้งนั้นว่าเป็นอย่างไร (ดังที่ได้บันทึกไปใน Blog นี้แล้วครั้งหนึ่ง).....ซึ่งก็ได้ภาพรวมว่ากว่า 70 % ทราบแนวทางการจัดเวทีครั้งนั้น แต่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนกลุ่มได้มากนัก

และครั้งนี้ นายธนรัฐ บอกว่าจะมีการจัดเวทีอีกครั้ง และได้เรียนเชิญ กระผม และทีม สคส. ไปร่วมสังเกตการณ์เวทีครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้คำแนะนำในการจัดกระบวนการ ลปรร. และสามารถขับเคลื่อนกล่มผู้เข้าร่วมเสวนาครั้งนี้ คือ ชาวบ้าน ในตำบลหนองบัว และตำบลบางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง จำนวนกว่า 200 คน ได้ทำกิจกรรมรวมกลุ่มพัฒนางานและอาชีพ เพื่อไปสู่แนวทางการพึ่งตนเองของชุมชนได้ในที่สุด

ดังกำหนดหารที่ผมแนบมานี้ครับ....

                     ****************************                                                                                               
                                                                               

                                                          ศูนย์ประสานงานชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

                                                           22 หมู่ที่ 6 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย
                                                          จังหวัดระยอง 21120 โทร.01-4136137
                               
เรื่อง      ขอความอนุเคราะห์
เรียน     คุณอาทิตย์ ลมูลปลั่ง และทีมงาน สคส.
สิ่งที่ส่งมาด้วย     กำหนดการจำนวน 1 ฉบับ
                     ตามที่ข้าพเจ้า นายธนรัฐ สุขเกิด ผู้ประสานงานจัดเวทีสาธารณะ เพื่อการแก้ไขปัญหา และทางออกของชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าด้วยเรื่องการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” เห็นว่าท่านซึ่งข้าพเจ้าศรัทธาและนับถือ และมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมและพอจะสนับสนุนแรงงานช่วยจัดเวทีได้
                     จึงเรียนมาเพื่อขอให้ช่วยสนับสนุน แรงกาย ช่วยในการดำเนินการจัดเวทีดังกล่าว เพื่อ เป็นฝ่ายสังเกตการณ์ และ แนะนำ ให้สามารถประสานเวทีให้งานบรรลุเป้าหมายความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป และขอเรียนเชิญ เข้าร่วมเวทีร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของชุมชน ณ ศาลาการเปรียญวัดปทุมาวาส (หัวขวด) หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2548 เวลาตั้งแต่ 07.30 – 16.30 น.
                                                    

                                                    ขอแสดงความนับถือและขอขอบพระคุณอย่างสูง
                                                                     (นายธนรัฐ สุขเกิด)
                                                             ผู้ประสานงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้
                                                       เรื่องเศรษฐกิจแบบพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

  *********************************************************
 

                                              กำหนดการประชุม
                             เรื่องเศรษฐกิจแบบพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
   เวที “การแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อแนวทางเมืองสหกรณ์ตามแนวพระราชดำริ”
                                           วันที่ 27 กันยายน 2548
   ณ ศาลาการเปรียญวัดปทุมมาวาส (หัวขวด) ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

07.30 - .8.00 น.     เตรียมงานเพื่อตั้งกองผ้าป่าสามัคคี  “กองทุนเพื่อการเรียนรู้ของชุมชน”

08.00 – 9.00 น.     ลงทะเบียน / ทำพิธีเปิด โดยนายอำเภอบ้านค่าย

09.00 – 10.00 น.  ปาฐกถา เรื่อง  “ธรรมมะแห่งการพึ่งพาตนเอง สู่ความยั่งยืน”
                          โดยพระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์ (วัดบ้านค่าย)

                           ต่อด้วยพิธีการทอดผ้าป่าสามัคคีโดยพระครูอดุลบุญญากร (วัดปทุมาวาส)

10.00 – 12.00 น.   เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
                           โดย อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร (ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง)
12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.   “เกษตรอินทรีย์สมุนไพร ทางรอดของชุมชนท้องถิ่น”
                           โดย “หมอกุ” นายดำรงศักดิ์ ชุมแสงพันธ์ (ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น)

14.30 – 16.00 น.    การจัดรูปแบบเมืองเกษตรกรณ์ ตามแนวพระราชดำริ
                           โดย ดร.วัชราภรณ์ อภิวัชรางกูร และทีมงานนักพัฒนาชุมชน

16.00 น.               ปิดการประชุม
                               

หากทีม Po สคส. จะส่งใครไปร่วมสังเกตการณ์และ ให้คำแนะนำ เวทีครั้งนี้ กรุณาแจ้งแขกครับติดต่อ 02-6196188 มือถือ 06 -3085144

                             *********************************************
                                                                               

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 4444เขียนเมื่อ 25 กันยายน 2005 17:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 มิถุนายน 2012 23:09 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี