โบราณวัตถุสถานให้ประโยชน์อะไรแก่ประชาชน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร (เพิ่มเติมข้อมูลโดย ณัฐกานต์ พิภูษณกาญจน์)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คุณค่าที่ไม่สามารถตีเป็นราคาได้

หลังจากที่เราได้นำเสนอเรื่องราวของโบราณสถานโบราณวัตถุให้เพื่อนๆ ทราบกันไปหลายตอน  เพื่อนๆ ทราบไหมค่ะว่าโบราณวัตถุสถานเหล่านี้มีความสำคัญอย่างไร  และประชาชนอย่างเราๆ จะได้รับประโยชน์อะไรจากโบราณวัตถุสถานบ้าง 

ความสำคัญและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  คือ

1. เป็นแหล่งให้ความรู้ทางศิลป  ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

2. เป็นแหล่งที่ใช้บอกประวัติความเป็นมาของชาติ

3. เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษ

4. เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ  ทำให้เกิดความรัก  และความสามัคคีกลมเกลียวในชาติ

5. เป็นความภาคภูมิใจของท้องถิ่นและของชาติร่วมกัน

6. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

7. ทำให้เกิดการฟื้นฟู  การอนุรักษ์  และการสืบสานงานฝีมือต่างๆ  ให้คงอยู่ต่อไป

8. เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ

9. ทำให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น

10. นำความเจริญและการพัฒนาหลายๆ  ด้านมาสู่ท้องถิ่นและชุมชน  

สิ่งที่ได้รับจากโบราณวัตถุสถานล้วนแต่มีคุณค่าและไม่สามารถหาสิ่งอื่นมาทดแทนได้   เพราะฉะนั้นพวกเราควรจะหันมาสนใจเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี  รวมทั้งช่วยกันดูแลรักษาโบราณวัตถุ  โบราณสถาน  ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้ดี  เพื่อลูกหลานจะได้ภาคภูมิใจในความเป็นชาติต่อไปค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Nation-Museumความเห็น (4)

พี่ชาย
IP: xxx.151.140.118
เขียนเมื่อ 

ที่ว่าโบราณวัตถุโบราณสถานมี "คุณค่าที่ไม่สามารถตีเป็นราคาได้"  กับนโยบายรัฐบาล ที่ให้ทุกหน่วยงาน  รวมทั้งพิพิธภัณฑ์สร้างผลผลิตที่มีมูลค่าหรือขายได้   รวมทั้งให้พิพิธภัณฑ์ออกนอกระบบราชการ  คุณมีความเห็นว่าอย่างไร

พี่ชาย
IP: xxx.151.140.118
เขียนเมื่อ 

เอาเข้าจริงแล้ว คุณค่าของโบราณวัตถุโบราณสถานอยู่ที่ไหน จะอธิบายให้คนทั่วไปเขาเข้าใจได้อย่างไร

คนเฝ้าดูกรมศิลป์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ขอเสนอความเห็นด้วยคนครับ 
ผมว่า คุณค่าของโบราณวัตถุสถานอยู่ที่ตัวของมันเอง  คุณค่าในความเก่าแก่  คุณค่าทางศิลปะ  โบราณคดี  และเทคโนโลยีการผลิต  ตรงนี้ผมว่าทุกคนคงจะเข้าใจไม่ต่างกันเท่าไหร่  แต่การที่จะอธิบายให้ประชาชนเข้าใจและซาบซึ้งถึงคุณค่าที่แท้จริงของโบราณวัตถุสถานนั้นเป็นเรื่องยากและละเอียดอ่อน  ต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก  แต่ในสังคมปัจจุบันเรื่องปากท้องเป็นเรื่องใหญ่  การที่ประชาชนจะลักลอบขุดค้น  หรือขโมยของโบราณไปขายจึงเป็นเรื่องที่ใหญ่น้อยกว่าเรื่องน้ำมันแพง  การที่จะทำให้โบราณวัตถุสถานเป็นของประชาชนโดยแท้จึงต้องอาศัยผลประโยชน์ที่ได้จากโบราณวัตถุสถานเหล่านั้นเข้ามาช่วย  ดังจะเห็นได้ว่าตามแหล่งโบราณสถานที่สำคัญของไทยจะมีร้านขายของที่ระลึกตั้งอยู่มากเสียจนบางครั้งทำลายคุณค่าและความงามของโบราณสถานให้ลดถอยลง  แต่ใครจะเข้ามาแก้ไขเรื่องนี้  ประชาชนต้องกินต้องใช้เรื่องนี้จึงคงยังอยู่ต่อไปในสังคมไทยอีกนาน  ที่ผมแสดงความคิดเห็นอย่างนี้ไม่ใช่เห็นด้วยกับการนำโบราณวัตถุสถานมาหาผลประโยชร์นะครับ  แต่มันเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบัน      
เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะหันมาร่วมมือร่วมใจกันดีกว่านะครับ  ทั้งคนที่มีความรู้และคนที่มีใจรัก ไม่มีใครเปลี่ยนโลกได้ในวันเดียว  แต่ผมก็ยังอยากเห็นคนที่มีกำลัง  ความรู้  สติปัญญา  และความสามารถร่วมกันทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป แม้ผมจะไม่ใช่คนในกรมก็ตาม  แต่ก็อยากให้กำลังใจคนทำงานต่อไปครับ  และหวังใจว่าคนไทยจะภูมิใจในความเป็นมาของตนเองและโบราณวัตถุสถานต่างๆ ที่อยู่ในประเทศจะได้รับการยกย่องในด้านคุณค่ามากกว่าผลประโยชน์ครับ

เเนน
IP: xxx.249.80.7
เขียนเมื่อ 

น่าจะเเยกโบราณวัตถุกับโบราณสถานอย่างนี้ไม่รู้เลยอันไหนโบราณวัตถุอันไหนโบราณสถาน

หมายเลขบันทึก

4438

เขียน

25 Sep 2005 @ 13:50
()

แก้ไข

17 Jun 2012 @ 19:50
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก