บันทึกการฝึกสอน(31 พ.ค.54)

nongla
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การฝึกสอนวันที่ 2

วันนี้เป็นวันที่  2  แล้วของการมาฝึกสอน  อันดับแรกเราก็จะไปลงเวลามาทำงานที่ห้องวิชาการ  เวลา  07.00 น.เพราะการมาฝึกสอนจะต้องไม่มาสายเกิน 07.15-07.45 น. ในแต่ละวัน
ในทุก ๆ วันเราก็จะได้ยินเสียงกริ่งเพื่อบอกเวลาเข้าแถวหน้าเสาธงในเวลา  08.00 น.  และข้าพเจ้าจะตรวจตราร่างกายตัวเองว่าแต่งกายเรียบร้อยหรือเปล่า แล้วก็ไปเข้าแถวกับเด็กๆ เพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธงก็จะมีครูหลายๆท่านมาให้การอบรมและแจ้งข่าวสารแก่เด็ก ๆ พอหลังจากกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จสิ้นเด็ก ๆ ก็แยกย้ายไปประจำจุดต่าง ๆ ซึ่งเด็ก ๆ จะรู้กันว่า  ห้องตัวเองจะไปพบครูที่ปรึกษาตรงไหนเพื่อทำกิจกรรม     โฮมรูมประมาณ  5-10 นาที  จากนั้นก็แยกย้ายกันเข้าชั้นเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
วันนี้เป็นอีกวันที่ข้าพเจ้าก็ยังคงสังเกตการสอน ของครูพี่เลี้ยงทำการสอน  ซึ่งวันนี้ข้าพเจ้ามีสอนคาบที่  3-4  (เวลา 10.15-11.00)  ในระดับชั้น ม.4/5  เรียนที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยาเช่นกัน  ครูพี่เลี้ยงบอกว่าห้อง  ม.4/5  จะเป็นห้องที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์มากเท่ากับห้อง 4/1  แต่เนื้อหาที่ใช้เรียนก็จะเนื้อหาคล้าย ๆ กัน  ครูพี่เลี้ยงก็ได้แนะนำให้ข้าพเจ้าได้รู้จักกับเด็ก ๆ ข้าพเจ้าก็ได้พูดคุยและทักทายเด็ก ๆ ครั้งแรกที่เจอเด็กห้องนี้ เด็ก ๆ พูดเก่งมาก ช่างถาม อีกอย่างออกแนวกวนประสาทกันทีเดียว และหลังจากแนะนำตัวเสร็จก็ทำความรู้จักกับเด็ก  ๆ พอสมควรข้าพเจ้าก็มาสังเกตเทคนิค  วิธีการสอน  และการจัดกิจกรรมการสอนของครูพี่เลี้ยง กิจกรรม/งานที่ข้าพเจ้าต้องทำอีกเช่นเคย  ก็คือ  การเขียนแผนการสอนและให้ครูพี่เลี้ยงตรวจทาน
ปัญหา/อุปสรรค์
จากการสังเกตเด็กห้อง  4/5  จะพูดเก่ง  ช่างถาม  (ถามนอกเรื่อง ออกแนวกวนประสาท) และมีเด็กบางกลุ่มจะไม่ตั้งใจเรียนเวลาครูสอน  และการทำงานหรือแบบฝึกหัดก็มัชอบต่อรองไม่อยากทำ ขอทำงานน้อย ๆ 
แนวทางการแก้ปัญหา
ครูพี่เลี้ยงจะชักจูงความสนใจเด็กโดยการถามคำถาม  บางทีระบุรายบุคคลที่ตอบคำถาม 
สำหรับวันนี้ข้าพเจ้ามีสอนทั้งหมด  2  คาบ  คือ  คาบ3-4  ในช่วงเช้าแต่บ่ายไม่มีสอน  ข้าพเจ้าก้นั่งทำงาน/เขียนแผนการสอนต่อแต่ยังไม่มีงานอะไรที่ครูพี่เลี้ยงมอบหมายให้ เพราะครูพี่เลี้ยงบอกว่าจะสอนให้จบบทเรียนที่ค้างสอนอยู่ให้จบบทก่อนถึงจะให้ข้าพเจ้าเริ่มต้นสอนบทต่อไป  และจนถึงในเวลา  16.30น. เป็นเวลาเลิกงานข้าพเจ้าก็จะไปลงชื่อกลับที่ห้องวิชาการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสิริญญา เบี้ยสองดวง ภาคเรียนที่1/2554ความเห็น (0)