การประเมินภายนอก รอบ3 ของ สมศ.

     เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.54 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการตรวจประเมินฯรอบ3ด้วยวาจาของโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งจากผู้ประเมินฯของสมศ.

     ท่านสรุปและบรรยายในแต่ละมาตรฐานที่ตรวจได้อย่างน่าฟังและแจ่มแจ้งมากพร้อมทั้งแนะนำแนวทางการพัฒนาได้อย่างน่าชื่นชม สิ่งที่ไม่รู้ก็ได้เข้าใจขึ้น แต่มาติดใจอยู่ที่มาตรฐานที่5 ซึ่งเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยยึดเอาคะแนน O-Net มาเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ถ้าคะแนนได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา สมศ.จะไม่ให้ผ่าน โดยถือว่าต้องปรับปรุงเร่งด่วน ผมเห็นว่าเกณฑ์นี้น่าจะไม่ถูกต้องและเป็นธรรมสำหรับสถานศึกษาเลย เพราะ
                               1.เด็กในแต่ละปีการศึกษาอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันหลายด้าน ถ้าปีใดมีเด็กเก่งเยอะก็ดีไป  ตรงข้ามถ้ามีแต่เด็กอ่อนก็แย่ ซวยไปเลยครับ..

                               2.ทางหลักวิชาการ..อะไรก็แล้วแต่..คนย่อมแตกต่างกัน..ไม่เท่ากัน..มีอะไรเท่าเทียม..หรือไม่เท่าเทียมโดยสิ้นเชิงก็เป็นได้..จะให้ครูสอนเด็กไม่เก่งหรือสติปัญญาไม่ดีให้สอบทำคะแนนให้ได้มากกว่าคนเก่ง..เป็นไปได้ยากไหมครับ..

                              3.ถ้าสมศ.ใช้เกณฑ์นี้..ผมว่าน่าจะมีโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองกันค่อนประเทศละครับ..ใช่ไหม..

         เพื่อนครู..ผู้ปกครอง..สมศ...และอื่นๆ..ท่านเห็นอย่างไร..หรือเกณฑ์ในมาตรฐานนี้เหมาะสมแล้ว..โปรดแนะนำด้วยครับ..ขอบคุณครับ

ครูคอคนครับ...