กล่องใส่นม เมื่อดื่มนมหมดแล้ว แกะออกเป็นแผ่นแล้วใช้เป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดี เวลาจุดถ่านในเตาไฟ ให้จุดที่กล่องใส่นม จะทำให้ถ่านคุติดทันที และไม่มีอันตรายเท่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดที่ใช้ราด เพราะอาจจะหกได้