การที่ใครบางคนเสนอความคิดเห็นออกมา แล้วเราเห็นด้วย โดยทั่วไปมีดังนี้ (Agreeing)

   

    People   should stop using their cars and start using public transport.

  

  ประชาชนควรหยุดใช้รถยนต์ และควรมาใช้รถโดยสารสาธารณะ

  

  I agree. The roads are too crowed as it is.

    เห็นด้วยเพราะถนนรถแน่นมาก  

  I think we‘ve waited long enough.

  

  You’re right. Let’s go home

  

  Why don’t we go to the pub?

  

  Good idea.

  

  Agreeing strongly( ระดับเห็นด้วยอย่างมาก)

  

  If people do the same work ,they should get paid the same money.

  

  เราเห็นด้วยอย่างมากจะตอบว่า

    Absolutely หรือ Exactly    

 ในกรณีที่เห็นด้วยบางส่วน( Agreeing partly) เราตอบว่า   

  You should go and apologize to her.  

  คุณควรไปและขอโทษเธอซะ

   I suppose so , but it is not going to be easy.   

 ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละ แต่ไม่ง่ายเลยนะ (ทำผิดแล้วยังมารีรออยู่อีก)

  He has his good points.      

   I guess so , but he keeps them well hidden.  

    แน่รู้หรอกว่าจะถามว่าถ้าเราไม่เห็นด้วยจะตอบว่าอย่างไร สงสัยต้องติดตามตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้ วันแม่ด้วย แต่ไม่ได้หยุดมีสัมมนาที่จังหวัดนครนายก(12-13สิงหาคม)ถ้าไม่ได้แสดงความคิดเห็นไว้อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับ  

Confused No 

   ข้อมูลจาก  Longman  Dictionary of Contemporary English