• ได้เข้าไปชมบล็อกของคุณศุภลักษณ์ หิริวัฒนวงศ์ ที่กรุณาสรุปกิจกรรม "รวมพลคนเขียน blog" ไว้ให้พวกเราได้อ่าน  ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ค่ะ
  • บรรยากาศกิจกรรมฯ ณ สถาบันบำราศนาดูร จังหวัดนนทบุรีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นการเติบโตของ KM หรือ การจัดการความรู้ที่น่าติดตามมากค่ะ  ซึ่งเราจะพบได้ว่า blog ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างน่าประทับใจ  ลองมาติดตามอ่านกันเลยดีกว่าค่ะ ที่(คลิก) รวมพลคนเขียนblog (ตอนที่3) : เผยความนัย..ใจต่อ Gotoknow
  •  สำหรับตอนที่ 1-2 รออยู่ในบล็อกของคุณศุภลักษณ์แล้วค่ะ
  • ยังมีอีกหลายองค์กรในประเทศไทยที่มีการ "รวมพล" คนเขียนบล็อก(blogger)    แสดงถึงความสำคัญและความเชื่อมโยงระหว่างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านบล็อก กับ การจัดการความรู้
  • ดุจ น้องสาววัยซนกับ พี่ชายแสนดี จับมือกันมั่น!  เดินทางขึ้นพิชิตเนินเขาสูงสง่าชื่อ "สังคมอุดมปัญญา" 
  • เท่าที่พบ  มีองค์กร 2-3 องค์กรใช้ชื่อกิจกรรมลักษณะนี้ว่า "รวมพลคนเขียนบล็อก"   ส่วนมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนบ้านผู้เมตตา ใช้ชื่อว่า "เสวนาคนเขียนบล็อก"
  • องค์กรรุ่นใหญ่ผู้นำร่อง ได้กรุยทางไว้อย่างงดงาม  สำหรับการจัดการความรู้โดยใช้บล็อกเป็นหนึ่งในเครื่องมือ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร     KPRUQA Team จึงจะขอจัดกิจกรรมด้วยคนค่ะ   อยากใช้ชื่อว่า "Tree Talk 4 bloggers"  หรือในชื่อไทย "ใต้เงาไม้ใหญ่และบันทึกของเรา" 
  • คำผสม Tree Talk ได้มาจากชื่อชุดสารคดีของ New Explorer   น่าใช้ทีเดียวเพราะเข้ากับบรรยากาศเมืองชากังราวเราที่มีกลิ่นอายความขลังของเมืองเก่าและธรรมชาติอันอุดมค่ะ