วันนี้ผมได้พาคณะศึกษาดูงานการทำKM จากกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร  ไป ลปรร.กับกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองกอง  หมู่ที่ 4 ตำบลนาบ่อคำ  อำเภอเมืองกำแพงเพชร  เห็นเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ในการทำงานของกลุม และหลักคิดในการเรียนรู้ของกลุ่ม เลยนำมาฝากครับ

 

  • เป้าหมาย หรือจะเรียกว่าวิสัยทัศน์ของกลุ่มก็น่าจะได้

  • หลักคิดในการเรียนรู้และพัฒนาของกลุ่ม

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก