เพลง ยิ่งสูงยิ่งหนาว

ศิลปิน เต๋อ เรวัติ พุฒินันท์ GMM Grammy

 

ก่อนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา

 

หมอกจางตาฟ้าร่วมกันท้าทาย

 

 

ขุนเขายิ่งใหญ่ ทางเดินห่างลับไกล บุกเดินไปไม่เคยหวั่น

 

 

เขาสูงล้ำค้ำฟ้าตระหง่าน เหล่าภัยพาลคืบคลานเป็นเงา

 

 

ยิ่งสูงยิ่งหนาวยอดเขายังห่าง อยู่บนทางนึกหวั่นนึกพรั่นความหนาว

 

 

เปรียบคนเราเหมือนดังขึ้นภูเขา ฝ่าไปเอาหมายตัวเราก้าวไป

 

 

สูง ๆ ขึ้นไป ใครจะอยู่ข้างเรา กิเลสยุเย้าให้ปีนป่าย

 

 

ไร้มิตรแท้ถึงแม้ยิ่งใหญ่ ใหญ่เกินไปไม่มีใครเอา

 

 

ยิ่งสูงยิ่งหนาวยอดเขายังห่าง อยู่บนทางนึกหวั่นนึกพรั่นความหนาว.....

ภาพประกอบ  ภูสอยดาว อุตรดิตถ์


 

 

ประโยชน์และความดีอันพึงมีจากรางวัลสุดคะนึงนี้

กระผมขอมอบอุทิศเป็นกตัญญุตาบูชาแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์ ญาติ พี่น้อง กัลยาณมิตรและผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่านครับ