เมื่อวันพุธที่ 9 ส.ค. 49  ตาได้อยู่เวรบ่ายที่  ER Lab ซึ่งเป็นเวรแรกหลังจากการนำผลของโครงการมาใช้  เนื่องจากได้รับบาดเจ็บที่เท้าในการร่วมสนุกกับกีฬาสีส้มของภาควิชา(sport day)  ถึงแม้ว่าเท้ายังไม่หายดีแต่เป็นวันที่ตา  มีความสุข  ความภูมิใจ  เป็นอย่างมากที่ได้เห็นผลของโครงการพัฒนางาน Patho Otop2 เรื่องตามรอย reticulocyte ที่ตาและทีมงานดำเนินการ  ได้นำมาใช้ประโยชน์ซึ่งทำให้สามารถเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อทำการทดสอบ reticulocyte count ต่อที่หน่วยโลหิตวิทยาถึง 2 ราย

     ตาขอขอบคุณ

         หัวหน้าภาควิชาพยาธิ

         รองหัวหน้าภาควิชาพยาธิ

         ท่านคณะกรรมการและอาจารย์ทุกท่าน

         หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยา

          พี่เลี้ยงและที่ปรึกษาตลอดถึงผู้ร่วมงานทุกคน

     ผู้ซึ่งเป็นผู้ร่วมที่ก่อให้เกิดโครงการอันเป็นประโยชน์นี้ขึ้น ตาขอขอบคุณแทนผู้ป่วยทุกท่านที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้