ไม่รู้ว่าจะมีใครที่ทำงานวิชาการแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่า ก็เมื่อให้ลูกน้องทำงานวิจัยหรือเขียนงานวิชาการก็จะต้องเอาตัวเองเป็นชื่อแรกและคนที่ทำก็เป็นชื่อถัดๆๆไป ซึ่งเมื่อได้ฟังอาจารย์พิเศกพูดว่าคนที่จะมีชื่อในการลงวารสารต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ เป็นคนวางแนวคิดตั้งแต่เขียนโครงร่าง รูปแบบวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล จัดการกับข้อมูล รวมถึงเขียนบทวิจารณ์ของบทความ ซึ่งถ้าหากใครไม่ได้ทำก็ไม่ควรมีชื่อในการทำวิจัย ซึ่งในการทำแต่ละครั้งก่อนจะลงมือทำหรือเขียนโครงร่างจะต้องตกลงกันก่อนว่าใครจะชื่อแรกหรือชื่อหลัง เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลัง

26568_reply

ในการประเมินผลงานและมีการให้น้ำหนักในการทำผลงานจะมีการแบ่งเป็น 50% ของคนชื่อแรก อีก 50% คนที่เหลือก็ต้องมาหารเฉลี่ยกัน ซึ่งเมื่อมาคิดถ้าหากคนทำวิจัยมีแค่ 2-3 คนก็คงไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากงานนั้นทำกันเป็นกลุ่ม 5-10 คนจะแบ่งยังไง เฮ้อน่าปวดศีรษะนะ การประเมินผลงานน่าจะมีเกณฑ์อื่นมาพิจารณานะคะ

 54356_reply

โดย ปิยะวดี ฉาไธสง