หลากกายวายชีวาตม์
กล่นหาดทรายแทบก่ายกัน
ต่างคนต่างชนชั้น
ต่างสัญชาติต่างนิวาสสถาน

    รวยและจนคลื่นชนดะ
สี่วรรณะคละจันฑาล
ล้วนแพ้แก่ยมบาล
บวมฉึ่งประจานเหม็นปานกัน

    ก็ไฉนยามมีชนม์
มัวถือตนก่นเดียดฉันท์
อัตตาว่าเป็นตัน
กว่าจะรู้ทันมันก็สายเอย


บัวแอร่ม  แจ่มใจ
มกราคม 2548