GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ผลการประเมินความรู้ภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ : ศน.ธีติมา ถาวรรัตน์

          จากการประเมินความรู้ภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยให้สมัครมาสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549ณ ห้องโสตศึกษา โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมีการจำแนกกลุ่ม 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มวิทยากร จำนวน 9 คน กลุ่มครูมัธยมศึกษา  จำนวน 25 คน และกลุ่มครูประถมศึกษา  จำนวน 29 คน  ผลการสอบปรากฎผล  ดังนี้

1.  กลุ่มครูวิทยากร คะแนนสูงสุด 82 คะแนน  คะแนนต่ำสุด 33 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ย 58 คะแนน

2.  กลุ่มครูมัธยม  คะแนนสูงสุด 70 คะแนน  คะแนนต่ำสุด  28 คะแนนและมีคะแนนเฉลี่ย 47 คะแนน

3. กลุ่มครูประถมศึกษา  คะแนนสูงสุด 53 คะแนน คะแนนต่ำสุด 14 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ย 32 คะแนน

       กล่าวโดยสรุป ทั้ง 3 กลุ่ม มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 82 คะแนน  คะแนนต่ำสุด  14 คะแนน  และมีคะแนนเฉลี่ย 41.23

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 44017
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น(0)