แจกให้เป็นวิทยาทาน  ( คำร้องขอโอน (ย้าย)  นักวิชาการศึกษา 3  โอนไปเป็น ครูผู้ช่วย - ครู คศ 1  สังกัด เทศบาล /สพป/สพฐ

ท่านใดสนใจกรุณาลงเมลไว้ครับ

จากเจ้าของเรื่องประสบการณ์จริง 

นายชัยวัฒนา ดีใหม่  นักวิชาการศึกษา 3  ที่มีวุฒิทางครู 

และได้โอกาสย้ายเป็นครู  วิชาเอก  บรรณารักษ์  (ที่ไม่ใช่เอกสำคัญอย่าง คณิต อังกฤษ  )   แต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน  ที่คอยส่งเสริมการเรียนของเด็กนักเรียนที่อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  มาเป็น  ชมรมรักการอ่าน